• Sağlıklı Beslenme
  • 27 Nisan, 2021

Okul Çağındaki Çocuklar İçin Doğru Beslenme

  • 0
  • 6830
  • 0
  • 0

Sağlık Nedir ve Nasıl Tanımlanır?

Sağlık her kültürde farklı tanımlamalarla karşımıza çıkabilir. Anlamı aynı olsa da tanımlama şekli kültürden kültüre değişiklik gösterebilir. Ama içine baktığımızda anlam aynıdır, değişmez. Sağlık her yerde sağlıktır. Sağlık her devlette bir hak olarak nitelendirilir. Sağlık hakkı her devletin kendi yasasında kanunen koruma altına alınmış, kimsenin kimseye devletin dahi bu alana, sağlığa dokunma, müdahale etme hakkı yoktur. Herhangi bir müdahale sonucunda her devlette bu belli bir yaptırıma tabi tutulmuştur. O nedenle kolay kolay böyle bir müdahaleye cesaret edilemez. Hak olmasının yanında sağlığını korumak ve geliştirmek aynı zamanda insana verilmiş olan bir sorumluluktur. Herkes sağlığına dikkat etmek, sağlığını korumak ile görevlidir. Bile isteye kimse sağlığına zarar vermemelidir. Sağlık için en önemli kriterlerden biri beslenmedir. Tam bir sağlık haline sahip olabilmek için beslenmemize dikkat etmemiz gerekir.

Beslenme Nedir ve İçinde Neleri Kapsar?

Beslenme insanların sağlığını sürdürmesi için en temel yapı taşlarından biridir. Sağlığı sürdürmek ve geliştirmek adına mühim önem taşır. Aynı zamanda yaşadığımız hayatın refah seviyesini yükseltmek için de dikkat etmemiz gereken bir unsurudur. Beslenme genel olarak vücudumuz için gerekli olan besinlerden yeterli ve dengeli bir şekilde almamız demektir. Vücudumuzun her besin ögesine belirli miktarda ihtiyacı vardır. Bunu düzenli ve yeterli şekilde gerçekleştirmediğimizde karşımıza yetersiz beslenme sorunu olarak çıkar.

Yetersiz Beslenme Nedir ve Nelere Yol Açar?

Yetersiz beslenme bir beslenme bozukluğudur. Vücudumuzun ihtiyacı olan besinlerden yeteri kadar ve dengeli bir biçimde almamız sonucu oluşur. Yetersiz beslenme aynı zamanda bir hastalıktır. Yağ dokusunda azalma, depresyon, kırıklar, yaraların iyileşmesinde yavaşlık gibi çeşitli belirtilere yol açar. Yetersiz beslenme bir hastalık olmak ile birlikte aynı zamanda çoğu hastalığa neden olan unsurların başında gelir. Yetersiz beslenme sebebiyle vücudumuz bazı hastalıklara gebe olur. Bunlar depresyon, beslenme bozukluğu gibi daha da çeşitlendirebileceğimiz hastalıklardır. Vücudumuzun bunlara mahsur kalmaması için beslenme düzenimize dikkat etmemiz gerekir. Bu da bizlere sağlık ve beslenme arasındaki ilişkiyi bilmemiz gerektiği sonucunu ortaya çıkarır.

Sağlık ve Beslenme Arasındaki İlişki

Sağlık ve beslenme arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Daha doğrusu beslenme sağlığın kurucu unsurudur diyebiliriz. Sağlığımızın yerinde olması için ihtiyacımız olan besinlere beslenme dediğimiz aktivite sonucu karşılarız. Bunun içinde düzenli ve dengeli bir beslenme düzenine ihtiyacımız vardır. Düzenli ve dengeli beslenme sonucu vücudumuzun ihtiyacı olan yağ, karbonhidrat, vitamin, mineral ve daha arttırabileceğimiz besin ögelerini vücudumuza yeteri miktarda almamız sağlanır. Bu nedenle beslenme olmadan sağlık olmaz. Bu iki kavran birbirinden ayrılamaz biçiminde birdir. Aynı zamanda beslenme ile ilgili bir önemli faktöre de beslenme düzeninin yaşa göre farklılık arz etmesidir. Herkes kendi yaş aralığına uygun bir beslenme düzeni ile beslenmek zorundadır.

Yaşa Göre Beslenme Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Her yaş aralığı için beslenme düzeni farklılık gösterir. Yetişkinlerin beslenme düzeni, yaşlıların beslenme düzeni ve çocuklarda beslenme düzeni farklılık gösterir. Özellikle çocuklar için beslenme çok önemlidir. Çünkü vücudun gelişiminin en fazla olduğu dönem çocukluk dönemidir. Bu dönemde kaslarımız ve kemiklerimiz en çok gelişme gösterir O neden bu yaşlarda bu yaşın gerektirdiği şekilde beslenmek önemlidir.

Çocukların Beslenme Biçimi Nasıl Olmalıdır?

Büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu dönem çocukluk dönemidir. Bu dönemde beslenme büyük önem arz eder. Alışkanlıklarında en çok bu dönemde kazanıldığı bilindiğine göre çocuklara bu dönemlerinde sağlıklı bir beslenme düzenini alışkanlık haline getirmek önemlidir. Bu sayede alışkanlık kazanan çocuk hayatı boyunca bu alışkanlığını devam ettirebilir ve sağlığını korumuş olur. O nedenle çocuklarda sağlıklı beslenme düzeninin bu yaşta oluşturmak önemlidir.

Çocuklarda Beslenme Nasıl Olması Gerekir?

Çocukların beslenme düzeni kendi içinde yaşlara göre de farklılık gösterir. İlk olarak okul çağında besleme olarak genel bir başlık atsak da bu da kendi içinde ayrılır. İlkokul çağında beslenme ve lise çağında beslenme çok büyük farklar göstermez. Ama küçük farklar da önemli olduğu için bunları iki farklı başlıkta düzenlemek insan sağlığı için önem arz eder. Okul çağındaki çocuklar için önemli bir ayrıntı günde 4 öğün beslenmeleri gerektiğidir. Karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral ile yağlar yeterli düzeyde ve gerektiği kadar olmalıdır. Sütlerden, süt ürünlerinden, etlerden zengin beslenme bu dönem için ve bu dönemdeki gelişim için önem arz eder.

Bir Yorum Yazın