Enes Çağrı Kaleli

Enes Çağrı Kaleli


[email protected]

Diyabetik Hastalar Nasıl Beslenmeli?

Diyabet (şeker hastalığı) tanısı konmuş bir kişi hayatında önemli değişiklikler yaratmak zorundadır. Bunlardan belki de en önemlisi beslenme alışkanlıklarını gözden geçirip, yanlışları düzeltmektir. Sağlıklı beslenme düzeni ve egzersiz diyabetik olmayan insanlar kadar diyabetiklerde de hayat kalitesini arttırmaktadır. Diyabetin tedavisinde temel amaç kan şekerinin normal sınırların dışına çıkmaması sağlamak ve oluşabilecek hastalıkların önüne geçmektir. Kullanmanız önerilen (h...